Jak začít – Evidence

Tak jako podnikatelé musí vést účetnictví i investor by dle mého názoru měl mít přehled. Vést si vlastní záznamy není...