Pravidla užívání

Podmínky užívání stránek www.investicnigramotnost.cz

Cíl IG webu
IG web si klade za cíl diskusi a výměnu názorů mezi investory, kteří primárně investují své finanční prostředky do dividendových akcií, ale i jiných investičních nástrojů.

Následující odstavce (dále jen „podmínky“) upravují podmínky užívání Internetových stránek www.investicnigramotnost.cz (dále jen „IG web“). Prosíme všechny, kteří navštívili/navštěvují IG web (dále jen „uživatelé“), aby se s Podmínkami seznámili.

Autorská práva
Jakékoliv užití, použití IG webu nebo jeho části, bez předchozího svolení, je zakázáno. Dále je zakázáno jakkoliv zasahovat do technického nebo obsahového provedení, či charakteru IG webu. Dále je zakázáno propojovat obsah IG webu s jinými autorskými díly, či databázemi. Veškerá omezení se též vztahují na veškeré databáze a veškerá díla, která jsou přístupná na IG webu. Vystavené informace, data, příspěvky, či články mohou být uživatelem zobrazeny na počítači, tabletu nebo mobilu. Jednotlivé stránky IG webu mohou být vytištěny, stránky mohou být též uloženy elektronicky pouze pro osobní použití.

Uživatel rovněž souhlasí s dodržováním všech platných zákonů, pravidel a předpisů v souvislosti s používáním IG webu a jeho obsahem, který je zde k dispozici.

Uživatel IG webu nesmí:
– články a data na IG webu uvedené rozšiřovat
– využívat obsah IG webu ke zpracování, či vytváření databází, tedy činnostem jiným než je čtení a prohlížení pro osobní potřebu
– vytvářet přímé odkazy k obsahu IG webu
– používat IG web pro jakýkoli nezákonný účel
– zasílat nevyžádané nebo neoprávněné reklamy, spam, řetězové emaily atd. dalším uživatelům IG webu
– zasílat jakýkoli obsah, který obsahuje viry nebo jiné škodlivé kódy, soubory nebo programy atd. dalším uživatelům IG webu

V případě jakýkoliv dotazů nás prosím kontaktuje pomocí Kontaktního formuláře.

Obsah IG webu
IG web si vyhrazuje právo bez ohlášení upravovat, mazat a rozšiřovat obsah IG webu. Veškerý obsah IG webu slouží výhradně pouze pro informaci. IG web nepodává žádná investiční, právní, daňová či ekonomická doporučení. Uveřejněné informace, data, články nebo reklamy na IG webu nemají povahu nabídky, investičního nebo jiného doporučení. Obsah IG webu nemá povahu návrhu, podnětu, či výzvy, na nákup nebo prodej jakéhokoliv investičního instrumentu. IG web neobchoduje s investičními instrumenty a ani žádné obchody nezprostředkovává. IG web si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část IG webu.  Naše články a obsah IG webu obecně, jsou určeny k tomu, aby sloužily jako diskusní centrum pro naše uživatele, kteří ale činí vlastní investiční rozhodnutí s pomocí (nebo bez) vlastního makléře. IG web není místo pro obchodníky nebo prodejce. Důrazně vyzýváme všechny účastníky, aby zveřejňovali informaci zda mají jakoukoli pozici v akciích, o kterých se diskutuje.

Novinky IG webu
Novinky IG web přebírá ze světových médií a pouze je překládá do češtiny. IG web nenese za jejich obsah a správnost žádnou odpovědnost.

Odkazy na IG webu
IG web nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které odkazuje IG web, jakož ani za nabídky na těchto webových stránkách prezentovaných nebo poskytovaných. IG web nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, ze kterých je možné přejít na IG web, jakož ani za nabídky na těchto webových stránkách prezentovaných nebo poskytovaných.

Registrace
Uživatel odpovídá za to, že vložil správné a úplné informace. Každý uživatel se může registrovat pouze jednou. V případě zjištění vícenásobných registrací pro jednoho uživatele, si IG web vyhrazuje právo všechny účty tohoto uživatel smazat a to bez náhrady. Uživatel se zavazuje udržovat a aktualizovat své registrační údaje, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné.

Povinnosti uživatelů
Uživatel nesmí psát o akciích se záměrem zvýšit nebo snížit jejich cenu. Pokud uživatel má v úmyslu do tří dnů od zveřejnění uživatelského příspěvku akcie, o kterých diskutuje, prodat nebo koupit, musí toto uvést.

Vyloučení odpovědnosti
Každý uživatel užívá IG web na vlastní riziko. IG web neodpovídá za správnost, úplnost, ani aktuálnost obsahu IG web. IG web neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé ve spojitosti s používáním IG webu. IG web nezaručuje dostupnost internetového připojení a bezchybného fungování IG webu. IG web neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na IG webu. IG web nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského účtu k neoprávněnému použití. IG web nezodpovídá za ztráty uživatele způsobené tímto neoprávněným použitím jeho účtu. Uživatel je zodpovědný za jakékoliv zneužití, či ztrátu kontroly nad jeho účtem nebo heslem. Uživatel je výhradně zodpovědný za to, zda jakýkoli cenný papír je vhodná investice pro jeho investiční cíle, osobní a finanční situaci/potřebu. Uživatel by se měl vždy poradit s právníkem nebo daňovým odborníkem, pokud jde o jeho konkrétní právní nebo daňovou situaci.

Monitorování obsahu a pravidla fóra
IG web umožňuje uživateli psaní komentářů ke článkům a psaní příspěvků na fórum. IG web si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení a bez dalšího upozornění monitorovat, cenzurovat, upravovat, přesouvat, odstraňovat jakýkoli obsah zveřejněný na jeho stránkách, a to z jakéhokoli důvodu. IG web si vyhrazuje právo smazat jakýkoli komentář nebo obsah, o kterém se domnívá, že podle svého uvážení může porušovat Podmínky použití stránek.

IG web si vyhrazuje právo odstranit obsah, který porušuje některé z následujících zásad:
– zákaz podněcování k nenávisti. Materiál, který podporuje nenávist vůči skupinám založeným na rase nebo etnickém původu, náboženství, zdravotním postižení, pohlaví, věku, sexuální orientaci/pohlavní, bude odstraněn.
– zákaz pornografie nebo pedofilie
– zákaz přímého nebo nepřímého vyhrožování jakékoliv osobě nebo skupině lidí
– zákaz porušování autorských práv
– zákaz plagiátorství, včetně zveřejňování obsahu z jiných zdrojů a to bez řádného uvedení zdroje
– zákaz zveřejňování soukromých a důvěrných informací jiných osob, jako jsou čísla kreditních karet, rodná čísla a čísla řidičských a jiných průkazů
– žádné vydávání se za někoho jiného
– zákaz používání obsahu IG webu k nezákonným účelům a ani k propagaci nebezpečných a nezákonných činností. Uživatelský účet může být zrušen bez náhrady a Vaše jednání nahlášeno příslušným orgánům
– zákaz spamování nebo rozšiřování malwaru a virů
– žádné osobní útoky
– zákaz urážení ostatních uživatelů a autorů IG webu
– žádná vulgarita
– žádné obchodní nabídky nebo reklamy
– zákaz nevhodného, neetického vystupování
– zákaz trollingu