Investor a daně 4: kapitálové příjmy, dividendy

Mohlo by se vám líbit...

8 komentářů

 1. Diversant Diversant napsal:

  Dobrý den, tady je diversant. Ten článek je sice fajn, ale jeden problém nevysvětluje. A ten je podle mne rovněž důležitý. Jak se daní příjem z dividend, který se nám zakuklí do nových akcií? Namísto peněz si vezmu ve výši vyplacené dividendy akcie. Připíší mi je na účet. V tomto případě se tedy nejedná o příjem. Nemůžu to tedy danit 15% jako dividendu, protože neznám základ daně. Akcie může klidně časem klesnout k nule. Tedy dle mne jde o příjem z dividend, který se nedaní.

  • Ondřej Ondřej napsal:

   Ono to asi vysvětlí i sám minarjo, ale v takovém případě se samozřejmě také daní. Společnost hodnotu připisovaných akcií buď samo vyčíslí a nebo je potřeba použít kurz akcii platný k datu připsání. Ps: komentáře u nás nemizí jen ten první od nových uživatelů je potřeba schválit a momentálně sedim na obědě:-)

  • VSbrok VSbrok napsal:

   Nově připsané akcie jsou z pohledu českého práva stejný kapitálový přijem, stejně jako dividendy, musíte ho tedy danit úplně stejně! Jen výpočet daně je o trošku složitější, protože nemáte/nemusíte mít jasně danou hodnotu.
   Ohodnocení nové akcie buď provede firma, které řekně “dáváme Vám x akcií v YY hodnotě každá – tak to dělá např. VGR.
   Nebo si hodnotu určíte sám a to buď tak, že vezmete cenu na trhu v době kdy Vám akcie broker připíše, anebo můžete vzít např. zavírací cenu ze dne kdy Vám broker akcie připíše.

   Ocenění nově vydaných akcií totiž české zákony neřeší, řeší jen to, aby jste z toho zaplatil daně, takže kterou cenu si nakonec vyberete je dle českých zákonů nepodstatné.

  • Minarjo Minarjo napsal:

   @Diversant:
   Nečetl jsi pozorně, na toto odpovídám hned zkraje článku v odstavci Formy výplaty dividend. Vždy lze u příjmu zjistit základ v Kč, i pokud jde o nefinanční příjem. A to buď odborným odhadem (nemovistosti atd), nebo burzovní hodnotou (právě nové akcie, dluhopisy atd), neexistuje příjem který by nešlo vyčíslit.

 2. Diversant Diversant napsal:

  Ano, máte to tam napsané. Ale je nutné se zamyslet úplně přesně nad zněním onoho §. Nebudu ho hledat, ale budu vycházet z toho, co je uvedeno zde. Jakýkoli peněžní či nepeněžní příjem. A dále je tam zmínka o směně. jenže pokud se nepletu, tak směna je zcela jiný pojem než nákup akcií. Zde je nutné vycházet z definice směny a nákupu podle občanského zákoníku. A mezi směnou a nákupem je podstatný rozdíl. protože pokud se nepletu nový občanský zákoník obsahuje jak kupní smlouvu, tak smlouvu směnnou.

  Český občanský zákoník ji upravuje v ustanoveních § 2184–2188 a od kupní smlouvy se odlišuje dále v tom, že nahodilá zkáza nebo podstatné zhoršení věci ještě před jejím odevzdáním vede k anulování smlouvy, resp. k právu od ní odstoupit, ledaže bylo dohodnuto, že nabyvatel věc získá „jak stojí a leží“. Plody a užitky z věci náleží zciziteli do doby, než ji měl podle smlouvy odevzdat.

  A jestliže se směnná smlouva odlišuje od smlouvy kupní, pak za dividendy mi společnost nakoupí akcie a jedná se tedy o kupní smlouvu, nikoli směnnou. A pokud zní ten § na směnu, tak se nákup akcií za dividendy nebude danit 15% jako dividenda, ale bude se danit až v okamžiku prodeje akcií a časový text. Takto bych to vykládal já a myslím, že je to vcelku logické. Je nutné při výkladu zákona o daních příjmů vycházet i z jiných zákonů, které upravuje příslušné pojmy, které obsahuje i zákon o daních z příjmů.

 3. Minarjo Minarjo napsal:

  Diversante, máš typický český přístup “ochcat” stát na daních jak to jen jde. S mylným přístupem nedanit příjmy nepeněžní jsem se setkal vícekrát, ale je to chybné. Zbytečně se zaměřuješ na to slovo “směna”, v souvislosti s akciemi nepodstatné. Důležitá je první polovina věty zákona, tedy že i nepeněžní příjem je příjmem. Když dostaneš dividendu, je to příjem z kapitálového majetku, buď peněžní (CZK, USD…), nebo nepeněžní (společnost ti “věnuje” své akcie). Tak jako tak jde o příjem co se daní, nevím kde se stále bere přístup, že příjmem je jen něco finančního. Pokud získáš nebo zdědíš dům či pozemek, je to příjem. Pokud zadarmo získáš akcie, je to příjem-nikoliv běžný nákup akcií, ty jsi je ze svých peněz a ze svého rozhodnutí nenakoupil, ale zdarma přijal jako dividendu. Jde z hlediska daní i selského rozumu o příjem z kapitálového majetku, z jehož jedné části jsou ihned “nakoupeny” (připsány) akcie a zbylá nedělitelná část je doplacena hotově. Není pak logicky důvod, aby se danil jen hotovostní doplatek a ta část za kterou jsou pořízeny akcie nikoliv, jde zkrátka o kombinaci hotovostního a akciového příjmu. Daňově toto mají zvýhodněné v příslušných zemích kde to tak vyplácejí, nikoliv u nás, přesně jak píšu v článku. Pokud od zaměstnavatele získáš nefinanční benefit, je to příjem (i když zde často daňově zvýhodněný), vše lze vyčíslit. Opravdu se nesnaž přesvědčit sám sebe, že když ti třeba Shell připíše nové akcie místo aby ti dal cash, že to příjem není a nemusí se danit, šlo by o nezákonné krácení daně.
  EDIT: v článku jsem zvýraznil, co je z citace daného odstavce zákona podstatné (nepeněžní, o tu směnu nejde), snad to už tak bude i pro ostatní jasné 🙂

 4. Diversant Diversant napsal:

  Já se nikoho nesnažím ochcat. Jen mám svůj výklad a finanční úřad s tím problém nemá. Daním až v okamžiku prodeje akcií, protože jsem je nakoupil a ještě neprodal. Uzavřel jsem kupní smlouvu. A finančák nemá nic proti, protože už to takto dělám hezkých pár let. Pokud to finančáku náležitě podáš, tak jim zamotáš šišku, že neví, co se pak daní a co ne. To je jen můj postup, který aplikuji já, každý si to může dělat po svém.

  • Minarjo Minarjo napsal:

   Pro ostatní kteří by měli podobné nápady jako diversant: doufám že ostatní chápou, že když společnost místo hotovostní dividendy vyplatí část v akciích, tak to NENÍ klasický nákup, protože dané akcie nekupujete za své vlastní peníze, ale jsou automaticky připsány za cizí peníze, za váš kapitálový příjem. Proto jde o příjem z kapitálového majetku a AŽ Z NĚJ je následně proveden automatický nákup. Ale s tímto přístupem nedanit akciové dividendy jsem se setkal na více webech, takže mě nepřekvapuje :(. Zajímalo by mě, zda by dotyční nedanili i to, kdyby jim například zemědělská akciová společnost část dividend vyplatila v bramborách nebo kuřatech, i zde jde o jasný příjem, jehož hodnotu je třeba vyčíslit. A způsob “podání vysvětlení” úřednicím FÚ, které toto často neznají, je právě ta snaha to obejít, to mi nikdo nevymluví. Majetek se prokazatelně obdrží (akcie zadarmo majetek je) a daň z něj přesto odvedená není. Příjem z prodeje CP (nikoliv nákupu) s tímto nelze spojovat.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.