Tagged: LEG

Seznam ETF fondů pro rok 2023

Investoři, kteří se zaměřují na pravidelně rostoucí dividendové akcie (DGI) mohou generovat vynikající dlouhodobé výnosy investováním do vysoce kvalitních dividendových...

Dividendoví Aristokraté

Dividendoví Aristokraté jsou vysoce kvalitní společnosti což potvrzuje jejich dlouhá historie navyšování dividend, jsou to silné společnosti s trvalou konkurenční...