Author: VSbrok

Stagflace a co proti ní dělat?

Stagflace = jedná se o kombinaci stagnace ekonomiky s vysokou inflací a vysokou mírou nezaměstnanosti. Podle klasické ekonomie k stagflaci...