Author: mar.hladik

Burzovní indexy

Burzovní index je statistický ukazatel vývoje nějakého trhu, popřípadě jiného podkladového aktiva v čase. V investiční praxi se nejčastěji setkáme...

Diverzifikace portfolia

Diverzifikace představuje rozložení investic v portfoliu do jednotlivých investičních instrumentů za účelem rozložení rizika. Diverzifikace se realizuje v rámci těchto investičních tříd...

Dividend reinvestment plan

DRIP (Dividend reinvestment plan – dividendový reinvestiční plán) Snaha o optimalizaci dividendové politiky vedla řadu velkých společností v USA již v průběhu...

Master Limited Partnership – MLP

Master Limited Partnership – MLP Další zajímavou oblastí pro investora, který se zaměřuje na příjem z dividend, mohou být společnosti...

Přehled výběrových ETF

Přehled výběrových ETF Pro zájemce o ETF jsem dal dohromady výběrový seznam pákových indexových a dividendových ETF, některá ETF jsou...

Exchange traded products

Burzovně obchodované produkty ETP – Exchange traded products se do češtiny překládají jako burzovně obchodované produkty a jedná se o...

Vymezení burz a jejich členění

Vymezení burz a jejich členění Burzu cenných papírů lze charakterizovat jako právnickou osobu, která má formu akciové společnosti. Předmětem obchodování...